Հաճախորդի իրավունքները

«Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն համաձայն իր կանոնադրության ծառայություններ է մատուցում միայն ՀՀ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց:

Հարգելի' հաճախորդ,

Հայտնում ենք, որ Ձեր բողոք - պահանջները, ինչպես նաև առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել հետևյալ հեռախոսահամարով կամ գրել նշված էլ.հասցեին՝,

«Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ

+37410510441
info@exportfinance.am

Ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդները հնարավորություն ունեն ներկայացնելու ընկերության և հաճախորդի միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:

Հասցե` 375010 ք. Երևան, Մ. Խորենացի 15
էլիտ Պլազա բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ
Հեռախոս` (+37410) 58 23 21, (+37410) 58 23 22
Ֆաքս` (+37410) 58-24-21
Էլ. հասցե` info@fsm.am