«Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

հիմնադրվել է 2015թ. օգոստոսի 5-ին «Արմհոլդինգ» ՓԲԸ կողմից` Հայաստանի Հանրապետությունից ապրանքների և ծառայությունների արտահանման խթանմանն ուղղված ծրագրի շրջանակներում:

«Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն իրականացնում է ֆակտորինգ, վարկավորում, ֆինանսական վարձակալություն և մատուցում է այլ ֆինանսական ծառայություններ:

Businex

«Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 2015թ. օգոստոսի 5-ին «Արմհոլդինգ» ՓԲԸ կողմից` հայկական արտահանման խթանմանն ուղղված ծրագրի շրջանակներում: «Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ-ն միակն է իր տեսակի մեջ Հայաստանում, որը թեև ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետությունում և լիցենզավորվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից (Վարկային Կազմակերպության լիցենզիա թիվ 39), սակայն ծառայություններ է մատուցում բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց:

Մեր պոտենցիալ հաճախորդներն են Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության անդամ երկրներում գործող իրավաբանական անձինք, ինչպես օրինակ՝ կառուցապատող կազմակերպություններ, առևտրական հիմնարկներ, անշարժ գույքով զբաղվող հաստատություններ, տրանսպորտային կազմակերպություններ և այլն: Կազմակերպությունը կարող է իրականացնել ֆինանսական վարձակալություն, ֆակտորինգ և մատուցել այլ ֆինանսական ծառայություններ:

ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ

«Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ-ն առաջարկում է բազմատեսակ ֆինանսական ծառայություններ, որոնք հարմարեցված են յուրաքանչյուր երկրի հաճախորդի պահանջներին և մշակված են տվյալ երկիրը կարգավորող իրավական ակտերի առանձնահատկություններին համապատասխան: Ունենալով պրոֆեսիոնալ և գիտակ թիմ`«Էքսպորտ Ֆայնենս»-ը վստահ քայլերով մուտք է գործում միջազգային տնտեսական միջավայր` առաջարկելով մրցունակ ծառայություններ:

 «Էքսպորտ Ֆայնենս»-ը լիցենզավորված է և կարգավորվում է Հայաստանի Կենտրոնական բանկի կողմից, որպես ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն:

Մեր ծառայությունները

Մենք հեշտացնում ենք ձեր գործերը՝ ապահովելով լավագույն լուծումները

Վարկեր
Վարկեր
Վարկեր

«ԷՔՍՊՈՐՏ ՖԱՅՆԵՆՍ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՎԱՐԿԵՐ ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ

Ֆակտորինգ
Ֆակտորինգ
Ֆակտորինգ

ՖԱԿՏՈՐԻՆԳՆ ԻՐԱԿԱՆՑՎՈՒՄ Է ՄԻԱՅՆ ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԵՏ:

Երաշխիք
Երաշխիք
Երաշխիք

«ԷՔՍՊՈՐՏ ՖԱՅՆԵՆՍ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-Ն ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ Է ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ՄԻԱՅՆ ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ:

Ֆինանսական խորհրդատվություն
Ֆինանսական խորհրդատվություն
Ֆինանսական խորհրդատվություն

«ԷՔՍՊՈՐՏ ՖԱՅՆԵՆՍ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-Ն ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ Է ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻԱՅՆ ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏՆԵՐԻՆ: