«Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ Ընկերության ստեղծումը

icon

«Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 2015թ. օգոստոսի 5-ին «Արմհոլդինգ» ՓԲԸ կողմից` հայկական արտահանման խթանմանն  ուղղված ծրագրի շրջանակներում:  «Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ-ն միակն է իր տեսակի մեջ Հայաստանում, որը թեև ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետությունում և լիցենզավորվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից (Վարկային Կազմակերպության լիցենզիա թիվ 39), սակայն ծառայություններ է մատուցում բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց: 

Մեր պոտենցիալ հաճախորդներն են Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության անդամ երկրներում գործող իրավաբանական անձինք, ինչպես օրինակ՝ կառուցապատող կազմակերպություններ, առևտրական հիմնարկներ, անշարժ գույքով զբաղվող հաստատություններ, տրանսպորտային կազմակերպություններ և այլն: Կազմակերպությունը կարող է իրականացնել ֆինանսական վարձակալություն, ֆակտորինգ և մատուցել այլ ֆինանսական ծառայություններ: 


ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ

«Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ-ն առաջարկում է բազմատեսակ ֆինանսական ծառայություններ, որոնք հարմարեցված են յուրաքանչյուր
երկրի հաճախորդի պահանջներին և մշակված են տվյալ երկիրը կարգավորող իրավական ակտերի առանձնահատկություններին համապատասխան: Ունենալով պրոֆեսիոնալ և գիտակ թիմ`«Էքսպորտ Ֆայնենս»-ը վստահ քայլերով մուտք է գործում միջազգային տնտեսական միջավայր` առաջարկելով մրցունակ ծառայություններ:

 «Էքսպորտ Ֆայնենս»-ը լիցենզավորված է և կարգավորվում է Հայաստանի Կենտրոնական բանկի կողմից, որպես ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն: