Նշանակալից մասնակիցներ

31.10.2015թ. դրությամբ «Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ միակ մասնակիցը հանդիսանում է «Արմհոլդինգ» ՓԲԸ-ն: «Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ անուղղակի նշանակալից մասնակիցներ են հանդիսանում «Արմհոլդինգ» ՓԲԸ բաժնետերերը:

Անուղղակի նշանակալից մասնակից

Մասնակցության աղբյուրը

Արմհոլդինգ ՓԲԸ Մասնաբաժին

Գոռ Բարոյան

Արմհոլդինգ ՓԲԸ Բաժնետեր

10%

Սուրիկ Պողոսյան

Արմհոլդինգ ՓԲԸ Բաժնետեր

25%

Հովհաննես Գասպարյան

Արմհոլդինգ ՓԲԸ Բաժնետեր

25%

Ռազմիկ Չիտչյան

 

Սերգեյ Մանուկյան

Արմհոլդինգ ՓԲԸ Բաժնետեր

Արմհոլդինգ ՓԲԸ Բաժնետեր

25%

 

15%


Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում չի իրականացնում և չունի փոքր մասնակցություն ունեցող մասնակիցներ՝ ընկերությունը չի հրապարակում ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի հունիսի 2-ի թիվ 166-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03-ի 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը: