Հիմնադիր փաստաթղթեր

Սույն Կանոնադրությունը հանդիսանում է «ԷՔՍՊՈՐՏ ՖԱՅՆԵՆՍ» ունեվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ «Վարկային Կազմակերպություն») հիմնադիր փաստաթուղթը, որի դրույթները պարտադիր են Վարկային Կազմակերպության բաժնետերերի և կառավարման մարմինների համար:

                                                                    Ընկերության Կանոնադրությունը

                                                                     Լիցենզիա և վկայական