Վարկեր

ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿԵՐ

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Պոտենցիալ վարկառուներ

ՀՀ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք

Շաhառու ոլորտներ

Առևտուր, շինարարություն, անշարժ գույք, տրանսպորտ և այլն

Վարկի նվազագույն գումար

5 մլն դրամ

Վարկի առավելագույն գումար

Չկա սահմանափակում

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի

Վարկի ժամկետ

1-ից 60 ամիս

Արտոնյալ ժամկետ

Պայմանագրի պայմաններից կախված

Վաղաժամկետ մարման տույժ

Չի կիրառվում

Վարկի տոկոս

12-24%

Մայր գումարի և տոկոսագումարի մարման
կարգ

Պայմանագրի պայմաններից կախված

Վարկի ապահովվածություն

Անշարժ և շարժական գույք, երաշխավորություններ, ապահովվածության այլ միջոցներ

Գրավ /վարկ հարաբերակցություն

Պայմանագրի պայմաններից կախված

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

Պայմանագրի պայմաններից կախված

«Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կողմից տրամադրվում են վարկեր ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց

    - Բիզնես վարկեր
    - Վարկային գծեր
    - Միկրո վարկեր