Ֆինանսական խորհրդատվություն

«Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն տրամադրում է ֆինանսական խորհրդատվություն միայն ոչ ռեզիդենտներին: «Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն մասնագիտացված է հետևյալ ոլորտներում՝

    - Կապիտալի կառուցվածքի օպտիմալացում
    - Ֆինանսական գործարքներ արժեթղթերով
    - Պարտքային գործիքների մշակման աջակցություն
    - Առկա պարտքերի ռեստրուկտուրիզացիա
    - Այլ