Երաշխիք

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Պրինցիպալ ՀՀ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ
Բանկային երաշխիքի գումար Պայմանագրի պայմաններից կախված
Բանկային երաշխիքի արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
Բանկային երաշխիքի ժամկետ Պայմանագրի պայմաններից կախված
Բանկային երաշխիքի ապահովվածություն Դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունքի գրավ, անշարժ և շարժական գույք, երաշխավորություններ, ապահովվածության այլ միջոցներ
Երաշխիք/գրավ  հարաբերակցություն Պայմանագրի պայմաններից կախված

«Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն տրամադրում է երաշխիքներ միայն ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց:   

   Երաշխիքները տրամադրվում են`

    - մրցույթի մասնակցության համար
    - կանխավճարի ստացման համար
    - աշխատանքների կատարման համար
    - այլ երաշխիքներ