Ֆակտորինգ

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Պոտենցիալ հաճախորդներ ՀՀ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք
Շահառու ոլորտներ Առևտուր, շինարարություն, անշարժ գույք, տրանսպորտ և այլն
Ֆինանսավորման գումարի հարաբերակցությունը զիջվող պահանջի գումարի նկատմամբ Առավելագույնը՝ 95%
Ֆինանսավորման չափ Չկա սահմանափակում
Ֆինանսավորման արժույթ ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
Սահմանաչափի գործողության ժամկետ 1-ից 24 ամիս
Արտոնյալ ժամկետ Պայմանագրի պայմաններից կախված
Վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում
Պարգևավճարի հաշվարկման կարգ Պայմանագրի պայմաններից կախված՝ Ֆինանսավորվող գումարի նկատմամբ,զիջվող պահանջի ամբողջ գումարի նկատմամբ, այլ
Պարգևավճարի վճարման կարգ Պայմանագրի պայմաններից կախված
Ապահովվածություն Դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք, անշարժ և շարժական գույք, երաշխավորություններ, ապահովվածության այլ միջոցներ
Ֆակտորինգի գումար/գրավ հարաբերակցություն Պայմանագրի պայմաններից կախված
Ֆակտորինգի հայտի ուսումնասիրության վճար Պայմանագրի պայմաններից կախված
 Փաստաթղթերի ցանկ  
Հաճախորդի հարցաթերթիկ  

Ֆակտորինգն իրականցվում է միայն ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հետ: