Առաքելությունը և տեսլականը

Մեր առաքելությունն է լավագույնս ծառայել մեր հաճախորդներին, գործընկերներին ու մեր համայնքին և բարձրացնել Հայաստանի դերը որպես կայուն և մրցունակ ֆինանսական ծառայություններ արտահանող երկրի:

Մեր հիմնական նպատակն է մատուցել հուսալի ծառայություններ մրցունակ սակագներով և ապահովել  հաճախորդների ու գործընկերների սպասարկման լավագույն որակ: